dijous, 4 de maig de 2023

Mirada nietzscheana sobre Mill







Final de curs

 

Prova per creure en Déu



Autor: Marc Giner

Què és l'home (en realitat).

Autora: Marina Hernández

El superhome



Autora: Nuria Parada

Tots els déus moren


Autora: Lluna Elias Foix 

Etern Retorn




Autor: Álex Cárdenas